Gå til innhold
alt=

Trygve Hoff's Minnepris 2024

Trygve Hoff's minnepris skal gis til en person eller gruppe personer som driver kulturarbeid i Trygve Hoff's ånd. Stiftelsen heter Trygve Hoff-Stiftelsen.

Trygve Hoff var først og fremst kjent for sin allsidige kulturinnsats, men overordnet all aktivitet var hans klare kulturpolitiske holdning til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, integrering mellom ulike uttrykksformer og kunstformer, og at tiltakene skulle ha størst mulig spredningseffekt og gi ringvirkninger i lokalmiljøet.

Tryge Hoff's minnepris er på kr. 50 000,-

Forsalg med begrunnelse sendes til: eva.ruth@saltdal.kommune.no Minneprisen gis ikke til enkeltstående prosjekt. 

Søknadsfrist: 31. mai 2024.