Gå til innhold
alt=

Knallstart for nytt nettverk!

Unge med utviklingshemming trenger flere fritidstilbud

Målet er å bygge et nettverk der alle er likeverdige parter i et samarbeid. Gruppa sitter på bred og nyttig kompetanse. Ved å samle de gode kreftene håper vi å få til et bedre tilbud.

Vi samskaper på tvers gjennom frivilligheten, offentlig ansatte og målgruppen selv. Her er gjengen som vil jobbe videre med dette. Øverst fra venstre ser du:

·        GREP Arbeid AS v/ Tarjei Høvik, Lærekandidat

·        GREP Arbeid AS v/Asgeir Slåen, Opplæringskoordinator

·        Porsgrunn vg. skole AHT linja v/Henning Bergeland, avd. leder

·        Urædd Allstars v /Ida Wright, trener 

·        Tjenestekontoret v/Anita Stubberød, saksbehandler

·        Inkluderende kultur og fritid v/Anne Sara Lie Ellingsen, kulturkonsulent

·        LUPE Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende v/Claes Engberg, medlem/pårørende 

·        Interesseforeningen NFU Grenland v/Edite Wam, nestleder (ikke til stede da bildet ble tatt)