Gå til innhold
For alle

Urædd Turnforening

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Alderstrinn
Barn (0-5 år)
Skolebarn (6-12 år)
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Aktiviteter
Turn, akrobatikk

Urædd Turn er stiftet i 1880. Medlem av NGTF. Vi har ca. 230 turnere på 13 partier.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Kjølnes Ring 60
3918 Porsgrunn