Gå til innhold
For alle

Friskis&Svettis Grenland

Kategorier
Idrett og fysisk aktivitet
Alderstrinn
Ungdom (13-18 år)
Unge voksne (18+)
Voksne
Seniorer (65+)
Aktiviteter
Dans
Yoga
Annet
bilde_Friskis & Svettis 6

Friskis&Svettis Grenland er et idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund. Vi tilbyr lystbetont og lett tilgjengelig gruppetrening av høy kvalitet for alle, inkludert tilpasset trening for utviklingshemmede. Alle som kommer til oss trener ut fra egne mål og forutsetninger. Vi ønsker å bidra til bedre folkehelse og la mennesker få oppleve bevegelsesglede. Alle ledere og instruktører er utdannet og diplomert/lisensiert via Friskis&Svettis Riks eller Friskis&Svettis Norge. Digital trening er også inkludert i treningsavgiften.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Stridsklev ring 116
3929 Porsgrunn